08172022Headline:

Ціннісні орієнтири

Соціальний інжиніринг – комплекс знань, що дозволяє формувати громадську думку чи систему людського сприйняття вцілому. Політичні технології, політичний менеджмент, PA, PR, GR– це методи точкового впливу та роботи з людиною, соціальний інжиніринг – набагато ширше. Пам’ятаймо для реалізації комплексних проектів – наприклад зміни ціннісних орієнтирів від спеціалістів потрібне глибоке розуміння філософії, психології, наявності гуманітарної бази загалом. Нині на Україні соціальних інженерів можна перерахувати на пальцях рук. Відтоді співпраця політиків, лідерів громадських організацій з професіоналами утруднене, а в регіонах навіть неможливе. Звідси у громадських кампаніях часто відсутнє стратегічне планування, а виборчі кампанії наповнені некоректними методами боротьби, зниженням кількості прямих контактів з електоратом на користь реклами. Відтоді й утруднений розвиток демократичних процесів.

Функції соціального інжинірингу зводяться до формування цінностей, котрі в свою чергу є головними мотивами людини, її критеріями оцінки реальності. Саме цінності лежать в основі наших вчинків, вони являються внутрішніми правилами. Спеціалісти з соціального інжинірингу можуть забезпечити стабільність даної системи, що частіш за все важливіша за закони. Переконання ціннісного характеру проходять крізь серце та розум споживача інформації.

За Маслоу у процесі формування цінностей першу скрипку відіграє еліта. Але в той самий час «героїв» створюють саме політичні консультанти, адже якісно нових ідей чи вчинків нині в українському політикумі вкрай мало. Саме ці «герої» можуть дати готові відповіді на більшість запитань, проаналізувати інформацію замість громадянина та запропонувати картину «кращого майбутнього».

Отже, для прикладу якщо ми хочемо ефективно пропагувати цінності лібералізму – рівність прав та рівність можливостей, свободу. Нам варто організувати процес політичної комунікації. Важливим елементом даної тактики є відкритий діалог з громадськістю, вихід за рамки ЗМІ, максимальна співучасть громадян. Не варто забувати й про «вічні міфи» та базові цінності людей, вони мають гармонійно вкладатися в канву риторики «героя». Людям постійно потрібно роз’яснювати, що відбувається нині, в даний конкретний момент, який градус у політиці, долаючи відчуття невідомості та невизначеності. Результатом стане виникнення нових міфів, аксіом, легенд, а згодом і ціннісних орієнтирів.

В умовах кризових комунікацій, можлива наявність інформаційного шуму чи дефіциту інформації загалом. Тут варто застосовувати можливість створення цікавих та емоційних інформаційних приводів, користуючись властивістю переведення уваги. Саме цінності виникають найсильніші емоції, вони здатні звернути увагу на себе.

Нині політики рідко звертаються до цінностей у своїх комунікаціях, зазвичай мова йде про вирішення конкретних проблем чи презентації популістичних програм. Але зазначимо, що саме ціннісні орієнтири можуть створити стійкі системи координат, а отже і стратегічну симпатію виборця.

Отже можна зробити висновок про важливість ролі соціальних іжинерів у формуванні ціннісних орієнтирів, а отже подолати політичну кризу в Україні видається можливим за реальної конкуренції фахових спеціалістів з комунікації та їх співпраця з професійними політиками. Подібна тенденція спостерігається у кранах розвинутих демократій, вона народжує конкуренцію ідей, а отже сприяє підвищенню ролі виборця у виборі вектору розвитку країни.

Катерина Одарченко, політтехнолог, засновник Інституту Демократії та Розвитку «PolitA».

What Next?

Recent Articles